Nikdo nemá právo vést o nás jakékoli seznamy!

30.07.2020

A pokud to dělá, musí být povolán k odpovědnosti. Je třeba říct důrazně - elfové, končíme. Už vás máme právě tak akorát - pohár trpělivosti přetekl.
Když se moje kolegyně, advokátka Monika Čírtková, vymezila proti vulgaritám, které byly vyřčeny na adresu členky Rady ČT Hany Lipovské, poté, co se tato věnovala tématu smrti Milady Horákové, asi netušila, že se tak dostane na seznam, který si o "dezinformačních médiích" vedou Čeští elfové. A tak slušně požádala, aby z něj byla vyňata, protože projevit svůj názor není dezinformace. Ale to podle Českých elfů nejde. "Aby se zmínka o jakémkoli textu v budoucnosti v našem monitoringu nevyskytovala, lze dosáhnout pouze tak, že na daném médiu prostě nevyjde."
Mně se stalo něco podobného před časem - také mne Čeští elfové zahrnuli pro publikování některých mých názorů do svého seznamu. Přijala jsem tehdy postoj, že tito pomatenci jsou pod hranicí mé rozlišitelnosti, tedy že "psi štěkají, a karavana kráčí dál." A nechala jsem to být, protože jsem považovala za ztrátu času se tím vůbec nějak vzrušovat či zabývat.
Když jsem dnes ale četla odpověď této bandy paní kolegyni, došlo mi, že můj postoj není správný. Protože to, co so dovolili napsat na její žádost, aby jí ze svého seznamu vyřadili, považuji za neuvěřitelnou nehoráznost. A nejen to - jejich jednání považuji jednoznačně za protiprávní.
Nikdo totiž nemá právo bez zákonného zmocnění o nás nic evidovat, vést si o nás a našich názorech jakékoli seznamy, dehonestovat nás svými urážejícími hodnoceními, tedy nikdo si nemůže osobovat právo kádrovat jiné lidi za to, jaké názory publikují a kde je publikují, a osobovat si právo na výklad pravdy, a tvářit se u toho, jak to, co páchají, je v nějakém veřejném zájmu.

Jednání spočívající v zásazích do osobního života jiných lidí, vedení protiprávních seznamů, které nemají oporu v žádném zákoně, dehonestující hodnocení jiných lidí, často vykonávajících významné profese, by nemělo nikomu jen tak procházet.
Proto jsem se rozhodla, že zpracuji aktivity oněch elfů z tohoto úhlu pohledu, a buď sama, nebo s kolegyní, nebo spolu s dalšími lidmi, které Čeští elfové vedou ve svých seznamech, přistoupíme k důrazné a důsledné právní obraně s vyvozením důsledků za jejich protiprávní jednání.
Stačí si totiž přečíst Článek 10 Listiny základních práv a svobod
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
Čeští elfové porušují bezostyšně vše, co je v daném článku chráněno, a z ústavního pořádku si dělají trhací kalendář.
A podle mne nastal čas, aby za to zaplatili. Volají-li po pravdě, pak musí přijmout především tu, že závažně porušují svým konáním zákony naší země. A klidně ať to opět označí za dezinformaci.
Je tu snad ještě někdo, kdo věří partě, která, obrazně řečeno, trhá náš ústavní pořádek na kusy?