Obec, městys, město - Jak je legálně vytunelovat za 30 dnů

15.10.2010

Za chvíli půjdete volit do zastupitelstev. Budete vybírat skupinu lidí, o kterých si myslíte a doufáte (protože málokdy skutečně víte), že by měli spravovat vaše obecní záležitosti nejlépe, jak to jde. Musím úvodem dodat, že většina zejména "malých" starostů a starostek (mám na mysli starosty a starostky malých obcí, městysů a měst) to tak skutečně dělá, ačkoli ani oni se nemohou zavděčit všem - ať má obec stovku obyvatel nebo několik tisíc. Co je ale možná dobré si uvědomit před vhozením volebního lístku do urny? Že skutečně volíte na 4 roky lidi, kteří si s obecním majetkem mohou dělat v podstatě, co chtějí.
Jsou neodvolatelní, a pokud vše dělají podle práva, nejsou ani žalovatelní.
Není to dlouho, kdy jsem na jednom vzdělávacím semináři názorně předvedla, jak lze obec finančně zruinovat za pár dnů, aniž by za to kdokoli nesl odpovědnost. Kolegové seděli s otevřenými ústy, protože v tom mém "návodu" nenašli chybu. A jak se snažili! Ukázala jsem jim, jak mohou zastupitelé rozprodat obecní nemovitosti sami sobě, jak si mohou rozdat městský rozpočet a jak mohou uzavřít smlouvy všeho druhu, aniž by kdokoli mohl cokoliv. Museli kapitulovat a říct - máš pravdu. Je to tak.
Protože, a to považuji prozatím za největší dluh české justice, soudy nepřipouští občana jako aktivně legitimovaného pro zahájení soudního sporu například pro do očí bijící nehospodárný úkon své obce či města. Takže když se na nějaké nehoráznosti usnese většina zastupitelů, je to často nad zákon.
Podotýkám, že nejsem příznivec soudních sporů. Ostatně pokud by občan podal žalobu neprávem, zaplatí náklady i s úroky. Ale přesto - ukážu vám malý, a uznávám, že hraniční, model. Hraniční proto, že to nikdo nebude dělat takto okatě. Ale dělat by i mohl. To je na tom to nejvíce absurdní. Tedy ten příklad, ze kterého poznáte o čem mluvím:
Obec má devět nemovitostí na prodej, rozpočet 5 milionů. Má 9 zastupitelů. A ti zastupitelé charakterem právě neoplývají. Jsou zvoleni, a rozhodnou se toho využít s heslem "po nás potopa".
Zveřejní záměr obce prodat uvedené nemovitosti, odůvodní cenu výrazně nižší než obvyklou jejich stavem, umístěním, polohou obce... 15 dnů visí záměr na úřední desce obce (podle zákona). O každou nemovitost se přihlásí jeden zastupitel (zákon mu v tom nebrání). Když se o prodeji hlasuje, v souladu s ustanoveními o střetu zájmů tento střet zájmů hlasitě oznámí a nehlasuje. Kolegové mu prodej přiklepnou, a tak to jde stále dokola, až se vystřídá všech devět. Bez ohledu na to, že by byli jiní zájemci, kteří by nabídli i více. Protože obec není vázána ani cenou. Nemovitosti máme jednou provždy pryč.
Titíž zastupitelé pak zaměří svůj zájem na rozpočet, najdou tisíce zásluh vlastních či rodinných příslušníků pro obec, a schválí si vzájemně dary z obecního rozpočtu, tedy schválí si uzavření darovacích smluv. Vše je v souladu se zákonem. Město je bez nemovitostí a bez peněz. Vše doputovalo k vlastním zastupitelům.
Protože si rozprodali nemovitosti, dokonce i tu, ve které sídlí obecní úřad, je nutné uzavřít nájemní smlouvu - aby úřad měl kde být. Takže obec uzavře nájemní smlouvu s jedním z těchto zastupitelů, který koupil nemovitost právě úřadu, na třicet let, a to za velmi slušné vysoké nájemné - a tečou další penízky.
Napadnout tyto úkony nemá kdo - občan se jako žalobce nepřipouští, účastníci smlouvy - zastupitel a obec, jsou de facto jedno a totéž. Uběhlo cca 30 dnů, a obec nemá nic. Legálně. Vše podle zákona. Dobré mravy nemá kdo uplatnit, protože soud nepřipustí jako žalobce občana, protože nebyl účastník smluvního vztahu.
Absurdní, řeknete si. Nicméně možné. A dokonce legální. Proto volte skutečně dobře. Určitě je koho - pevně věřím tomu, že jsou tady tisíce kandidátů, kteří by pro svou obec či město dýchali. Mohou a nemusí mít za jménem značku velké partaje, podstatné je, abyste věděli, jak zatím obstáli ve svém občanském a pracovním životě, jak v politice zatím vystupovali (pokud už v ní byli), zda se jim dá věřit. Protože pokud zvolíte ty druhé, může se vám stát, že budete bezmocně přihlížet legálními tunelování své obce a města, a nebudete moci udělat vůbec, ale vůbec nic - dlouhé čtyři roky. A vše bude de lege.
To neříkám, že si to myslím, to říkám proto, že prostě vím, že je to za stávající legislativy velmi snadné. A že se to děje.