Podpis za 351 milionů těsně před volbami může být zneužitím práva

01.09.2020

A také může být v rozporu s dobrými mravy. A obojí by "poté" mohl říct i soud.
Dvacet krajských zastupitelů Zlínského kraje vyzvali hejtmana, aby nepodepisoval smlouvu na vypracování projektové dokumentace nové krajské nemocnice v Malenovicích za 351 milionů bez DPH, a to přesto, že byla schválena, a teoreticky podepsána být může. Důvod výzvy je logický - je těsně před krajskými volbami, a smlouvu takto podepsanou by zdědily nové orgány kraje, které mohou mít jiné složení i jiný názor. Toto gesto nemusí být nutně jen politické či názorové.
Občanský zákoník totiž pamatuje i na situace, kdy jen strohé paragrafy nestačí. Apeluje i na dobré mravy.
Například tímto ustanovením:
"Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění".
Jsem přesvědčena, že podpis smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumnetace za 351.000.000,- Kč těsně před volbami v rozporu s dobrými mravy je.
A pak máme v občanském zákoníku ještě tuto krásnou větu
"Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany."
Je jasné, že smlouva byla formálně řádně schválena. jejím podpisem by tedy nebyl přímo porušen žádný paragraf, protože "schváleno, tak podepsat mohu". Jenže - jsou tu ty volby. Za pouhé 4 týdny. Podpis dané smlouvy není ničím, co nesnese odkladu. Naopak - odklad by byl více než mravný, už proto, že "nemocnice ano či ne" je hlavním tématem volební kampaně ve Zlínském kraji.
Tedy podpis by mohl být vnímán jako zneužití práva, protože je na místě otázka: Ano, podepsat mohu, ale nezneužívám tohoto práva, je-li 4 týdny před volbami? Tu by se měl současný hejtman klást. Ostatně je-li si jist svým volebním vítězstvím, co to je počkat 4 týdny... A naopak - pokud volby prohraje, je podpis podobného závazku prachobyčejná schválnost nástupcům. Což mimochodem by mohlo být i jazýčkem na volebních vahách. Protože ti, kteří dělají takové věci, se pak obvykle nevolí.
Ale pozor - tato úvaha není o nemocnici, ale právě o oněch dobrých mravech. V tuto chvíli hlavně dobrých mravech zlínského hejtmana. A tak trochu o paragrafech, které by mohly pomoci v případě, že hejtman půjde ve stylu "po mně potopa", a smlouvu na astronomicky drahý projekt podepíše. Ten podpis totiž může být poté docela problematický.
Proto bych na místě zlínského hejtmana nepodepsala. Za prvé tím vzkáže voličům, že čeká na jejich názor ve volbách, protože si jich váží, a za druhé zabrání právně nejisté situaci, která by vznikla po podpisu astronomické zakázky čtyři týdny před volbami v tom smyslu, že by i tak mohla být případným novým vedením kraje zpochybněna.
Ani právo se prostě nemá znásilňovat. Zvláště ne takto v přímém přenosu před očima celé republiky.
Výzva dvaceti zastupitelů tedy není pouze regionálním apelem, ale má i právní ratio, které říká - výkon práva nesmí být v rozporu s dobrými mravy, a právo jaké takové se nemá zneužívat.

Tedy to, že podepsat mohu, ještě neznamená, že podepsat opravdu mám.